Elszámolási és forintosítási információk PDF Nyomtatás E-mail

 

Közzététel az elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Közzététel az elszámolási kötelezettség teljesítéséről (PDF, 1,1 MB)

 

 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 2014. XXXVIII. törvény) rendelkezései alapján a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet nem rendelkezik devizahitellel, vagy deviza alapú hitellel, továbbá a kölcsönszerződések tekintetében egyáltalán nem hajtott végre -  a 2014. XXXVIII. törvény szerinti - egyoldalú szerződésmódosítást!

A Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet az 58/2014. MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatja ügyfeleit, hogy elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

Eszámolási és forintosítási tudnivalók MNB tájékoztató

 

Letölthető igény és panasz bejelentő formanyomtatványok

 

Panasz bejelentése esetén:

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló tájékoztató és nyomtatványok:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita

A Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

 
 

netbank button

 

tak betetbiztonsag

 

Partnereink:
takarekbank logo
takinvest_logo
isafe
procons_logo
sominfo_logo
hwstudio_logo
dbm_logo
takinfo_logo
oktel_logo