tszk

 

Elszámolási és forintosítási információk PDF Nyomtatás E-mail

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 2014. XXXVIII. törvény) rendelkezései alapján a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet nem rendelkezik devizahitellel, vagy deviza alapú hitellel, továbbá a kölcsönszerződések tekintetében egyáltalán nem hajtott végre -  a 2014. XXXVIII. törvény szerinti - egyoldalú szerződésmódosítást!

 

Elszámolási és forintosítási tudnivalók MNB tájékoztató

 

Letölthető igény és panasz bejelentő formanyomtatványok

 

Panasz bejelentése esetén:

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló nyomtatványok:

151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

A Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/nyomtatvanyok

 
 

tak betetbiztonsag


 takarekbank_logo

takinvest_logo

 

isafe

 

procons_logo

 

sominfo_logo

 

hwstudio_logo

 

dbm_logo

 

takinfo_logo

 

oktel_logo